Скрап от черни метали

Скрап от черни метали

Занимаваме се със събиране, обработка и търговия на отпадъчни материали. В момента управляваме модерно съоръжение за стоманени и метални отпадъци на 30 000 квадратни метра голям двор. Имаме разрешително за опасни отпадъци, свързани със скрап – напр. за приемане, транспортиране и обработка на замърсен скрап, електронни отпадъци, автомобилни катализатори. С помощта на своя опитен екип от експерти и широка гама от машини, ние се занимаваме с различни метални отпадъци, което включва;.

Показване на всички резултати 8