Блокове

Блокове

Ние предлагаме сравнително чисти слитъчни материали, които се отливат във форма, подходяща за по-нататъшна обработка. В производството на стомана това е първата стъпка сред полуготовите леярски продукти. Разполагаме с всички видове скрап от черни и цветни метали. Предлагаме следните блокове;

Показване на всички резултати 8