Оловен скрап

Оловен скрап

Някои скрап части съдържат олово, токсично вещество и потенциален замърсител. Каталитичните конвертори за скрап съдържат платина, ценен метал, който може да се рециклира. Безопасното управление на скрап ще помогне за предотвратяване на замърсяването във вашия двор за отпадъци. Оловно колело, тежести и накрайници на кабелите на батерията са често срещани източници на олово. Ние предлагаме следните оловни отпадъци;

Показване на всички резултати 4