Минерали и въглища

Минерали и въглища

МИНЕРАЛИ ВЪВ ВЪГЛИЩА. Най-често срещаните минерали във въглищата (например илитна глина, пирит, кварц и калцит) са съставени от тези най-често срещани елементи (в груб ред на намаляващо изобилие): кислород, алуминий, силиций, желязо, сяра и калций. Ние предлагаме минерали и въглища, както е показано по-долу;

Показване на единичен резултат