Пластмасов скрап/пресмилане

Пластмасов скрап/пресмилане

Занимаваме се със събиране, обработка и търговия на отпадъци от пластмасови материали. Позиционирахме се по уникален начин като надеждна фирма, занимаваща се с производство и доставка на скрап, използван в производството на нови пластмасови материали чрез процес на рециклиране. Ние доставяме този скрап от реномирани и доверени доставчици на пазара. Силно търсен на пазара, този скрап се съхранява в нашите просторни складове до момента на окончателното изпращане. С помощта на своя опитен екип от експерти и широка гама от машини, ние също така произвеждаме и доставяме висококачествено смилане, произхождащо главно от пощата - промишлени търговски парове. Подходящ за производство на рециклирани пластмасови съединения или директно крайни продукти. Различни стойности на плътност и MFI. Предоставя се информация при поискване.
Ние работим с различни пластмасови отпадъци от различни видове, включително:

Показване на всички резултати 20