Метални отпадъци

Метални отпадъци

Нашата компания рециклира отпадъчни метали в съответствие с лиценза за рециклиране на отпадъчни метали, даден от Министерството на околната среда и градоустройството в аспекта на „Рекрипция за рециклиране на определени неопасни отпадъци“.

В нашата фабрика се преработват подходящи метални отпадъци от цяла Южна Африка. Всички отпадъци, които се преработват в нашия завод, са изброени след EK-IV (Ръководство за класификация на опасни отпадъци) точка 4.1.1. от регламента за общите принципи за управление на отпадъците. Приложените кодове за рециклиране на отпадъчните метали в нашия завод са в съответствие с EK-II B (Ръководство за класификация на опасни отпадъци) от същия регламент и гласят следното: R4: Развъждане/рециклиране на метали и метални съединения:

Ние предлагаме скрап, както е показано по-долу;

Показване на всички резултати 11